Podporované operační systémy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Podporované operační systémy

Systém Bakaláři lze provozovat na následujících klientských a serverových systémech:

Desktopové aplikace vyžadují tyto operační systémy

Windows 2008, Windows Vista SP2, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows 8 (nikoliv však Windows RT), Windows 10

Poznámka: verze Windows Home není doporučována

Souborový server

může být použit libovolný, který lze z výše uvedených operačních systémů detekovat

peer-to-peer Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Poznámka: verze Windows Home není doporučována

client-server Windows 2008 server, Windows 2008 R2 server, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Novell, Linux (optimální s nadstavbou Samba)

 

       Poznámky

 

SQL server

doporučujeme verzi windows - MS SQL 2008 (postačuje MS SQL 2008 Express), MS SQL 2012 (postačuje MS SQL 2012 Express), MS SQL 2014 (postačuje MS SQL 2014 Express), MS SQL 2016 (postačuje MS SQL 2016 Express)

MySQL - podpora ukončena od verze 10/11

Webová aplikace

doporučujeme verzi (potřebují službu IIS) minimálně Windows 2008 server, Windows 2012 server na technologii ASP.NET. Od verze Bakalářů 2017 je vyžadována verze .NET 4.5.

doporučujeme nové aktualizace prohlížečů internetu, např. minimálně Internet Explorer 10

Linux - vývoj PHP aplikací byl ukončen od verze 10/11 a již není podporován; pokud jsou data na Linux či Novell serveru, tak lze napojit webový IIS server, aby pracoval s daty na něm