Instalace na síťovou stanici

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Instalace >

Instalace na síťovou stanici

viz také

Na CD Bakaláři se nachází instalační program pro lokální stanici (adresář \INSTALL\WINLOCAL). Tento program vyhledá plnou instalaci na serveru, zaregistruje potřebné knihovny a dle přání uživatele vytvoří ikony pro spouštění modulů systému Bakaláři na ploše a v nabídce Start. Liší-li se pojmenování disku s programem v závislosti na počítači (např. server C:\Bakalari, stanice s namapovaným diskem H:\Bakalari), vytvoří instalační program kopii souboru Baka32.ini s pozměněným názvem a označením cest uvnitř (např. Baka32h.ini).

 

       Instalace v OS Windows 8.1, 8, 7, Vista s nutností restartu počítače

 

       Instalace v OS Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista bez nutnosti restartu počítače

 

Po vložení instalačního CD by se mělo zobrazit níže uvedené okno. Pokud tomu tak nebude, tak z kořenového adresáře CD mechaniky spusťte soubor setup.exe nebo bakalari.exe.

Instalace verze XY/XZ kompletní instalační program

použijte k nové instalaci nebo k instalaci update

Instalace na síťovou stanici  

použijte k registraci podpůrných knihoven a vytvoření ikon na klientských počítačích

V další části textu bude popisována instalace na síťovou stanici (klientský počítač).

Instalace na síťovou stanici

Po této volbě vybereme disk, na kterém je nainstalován program Bakaláři.

V dalším dialogu vybereme cestu k programu Bakaláři.

Vybereme, kam se mají zástupci uložit (do nabídky Start, na Pracovní plochu), případně jen pro aktuálně přihlášeného uživatele nebo pro všechny uživatele.

 

       Windows 8.1, 8

Dále jsme upozorněni na nutnost registrace podpůrných knihoven a podmínky pro možnost jejich registrace

 

       Instalace v OS Windows 8.1, 8, 7, Vista s nutností restartu počítače - dokončení

 

Přímou (ruční) registraci knihoven lze také provést pomocí modulu Nástroje.

 

V případě problémů kontaktujte poradenskou linku.

Viz také

Nastavení cest pro komunikaci jednotlivých modulů

Registrace knihoven