Vzdělávání žáků podle § 38 – plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky

viz. také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Obecné pokyny pro vedení evidence = školní matriky > Speciální formy vzdělávání >

Vzdělávání žáků podle § 38 – plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky

viz. také

Žáka zavedeme jako jiné žáky. Kromě toho zaevidujeme uvedenou formu plnění školní docházky v Evidence Karta žáka záložka Matrika záložka Specifické údaje - záznamy.

Požadujeme-li, aby se žáci takto evidovaní nezobrazovali v běžných operacích (seznamy apod.), přeřadíme je do zrušených záznamů. Potřebujeme-li pak u těchto žáků s příznakem zrušení pracovat s klasifikací, zpřístupníme je tlačítkem v hlavním panelu nástrojů. Jinak jsou tito žáci při zápisu známek, tisku přehledů prospěchu a  tisku vysvědčení tříd skryti.

Viz. také:

ZPUSOB